Použité zdroje

  1. FOLTIN, Karel. Příprava k přijímacím zkouškám na střední školy: český jazyk. Olomouc: Agentura Rubico, s.r.o., 2016. Škola (Rubico). ISBN 978-80-7346-193-5.
  2. HLAVÁČOVÁ, Eva a Bohumil SEDLÁČEK. Český pravopis s přehledem mluvnických a pravopisných pravidel, souhrnnými cvičeními, diktáty a klíčem: [učební pomůcka pro základní školy, střední školy a rodičovskou veřejnost]. Praha: Blug, c1996. ISBN 80-85635-66-6.
  3. JOSEF KUBÁT, Dag Hrubý. Sbírka úloh z matematiky pro střední školy: maturitní minimum. Praha: Prometheus, 1996. ISBN 9788071960300.
  4. POLÁK, Josef. Středoškolská matematika v úlohách. 2., upr. vyd. Praha: Prometheus, 2011. ISBN 80-7196-337-2.
  5. Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium
  6. Hudcová Milada, Kubičíková Libuše
  7. BUŠEK, Ivan, Marie CIBULKOVÁ a Věnceslava VÄTEROVÁ. Sbírka úloh z matematiky pro 8. ročník ZŠ. Praha: Prometheus, 2011. ISBN 978-80-7196-399-8.
  8. PETÁKOVÁ, Jindra. Matematika - příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Praha: Prometheus, 1998. ISBN 9788071960997.
  9. KUBÁT, Josef. Sbírka úloh z matematiky pro přípravu k maturitní zkoušce a k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Praha: Prometheus, 2004. ISBN 9788071962984.