Obvod, obsah, povrch a objem

Obvod, obsah

Obsah nám říká, jak velkou plochu daný útvar zaujímá. Třeba jak velký máme byt nebo pozemek – kolik metrů čtverečních ($m^2$), hektarů (ha), centimetrů čtverečných ($cm^2$) atd. Čára, která vede po obvodu rovinného útvaru se nazývá obvod.

Základní jednotkou obsahu je metr čtverečný → $m^2$


Obvod trojúhelníku $O = a + b + c$

Obsah trojúhelníku $S = \frac{a\times v_a}{2}$


Obvod čtverce $O = 4\times a$

Obsah čtverce $S = a^2$


Obvod obdélníku $O = 2(a + b)$

Obsah obdélníku $S = a \times b$


Obvod kruhu $O = 2\pi r$

Obsah kruhu $S = \pi r^2$


Obvod kosočtverce $O = 4\times a$

Obsah kosočtverce $S = a \times v_a$ $S = \frac{u_1 \times u_2}{2}$


Obvod kosodélníku $O = 2(a + b)$

Obsah kosodélníku $S = a\times v_a$


Obvod lichoběžníku $O = a + b + c + d$

Obsah lichoběžníku $S = \frac{(a + c)\times v}{2}$


Povrch, objem

Povrch nám říká například kolik tapety potřebujeme k polepení daného tělesa, jedná se o povrch vnější části tělesa. Základní jednotkou jsou metry čtverečné ($m^2$).

Objem nám pak říká, kolik například vody se do daného tělesa vejde, jedná se o vnitřek tělesa. Základní jednotkou jsou metry krychlové ($m^3$). Velmi často se objem udává v litrech.

Napíšeme si převod mezi litry a metry krychlovými:

$1m^3 = 1000 l$

$1 l = \frac{1}{1000} m^3 = 0,001 m^3$

Povrch budeme značit písmenem S a objem písmenem V.


Objem krychle $V = a^3$

Povrch krychle $S = 6\times a^2$


Objem kvádru $V = a\times b \times c$

Povrch krádru $S = 2(ab + bc + ac)$


Objem válce  $V = \pi r^2v$

Povrch válce  $S = 2\pi r(r+v)$


Objem pravidelného čtyřbokého jehlanu $V = \frac {a^2\times v}{3}$

Povrch pravidelného čtyřbokého jehlanu $S = a^2 + 2av_s$

Objem kužele $V = \frac {\pi r^2v}{3}$

Povrch kužele $S = \pi r \times(r + \sqrt{r^2 v^2})$


Příklady k procvičení naleznete zde.