Český jazyk


Řeč je sama duše a kultura národa. Zdokonaluje-li se národ, musí se zdokonalovat i jazyk; neboť je živý a vyvíjí se s námi všemi, stále nesen výškou duševního napětí národního.

Karel Čapek


T V A R O S L O V N Ý P R A V O P I S


L E X I K Á L N Í P R A V O P I S


S Y N T A K T I C K Ý P R A V O P I S


V Ě T N Ý R O Z B O R
skolaposkole1